:

Vad motsvarar månadslön i timlön?

Innehållsförteckning:

  1. Vad motsvarar månadslön i timlön?

Vad motsvarar månadslön i timlön?

Omräkning av månadslön De vanligaste omräkningarna av månadslön är: Timlön = månadslönen dividerat med 167. Dagslön = månadslönen dividerat med 21. Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12 dividerat med 365.