:

Hur gör man en faktura i Fortnox?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en faktura i Fortnox?
  2. Vad kostar fakturaservice Fortnox?
  3. Vad kostar det att skicka en faktura till inkasso?

Hur gör man en faktura i Fortnox?

Skapa ny faktura - checklista
  1. Välj Meny - Fakturering.
  2. Klicka på Skapa ny längst upp till höger.
  3. Välj kund.
  4. Kontrollera att fakturadatum och förfallodatum stämmer.
  5. Välj eller skriv in en artikel, antal och á-pris.
  6. Spara eller bokför direkt om du är klar.

Vad kostar fakturaservice Fortnox?

Fakturaservice och Påminnelseservice
Fakturaservice Postal faktura9:90 kr/st
Fakturaservice E-faktura4:90 kr/st
Fakturaservice E-postfaktura4:90 kr/st
Påminnelseservice1:90 kr/st

Vad kostar det att skicka en faktura till inkasso?

Om du inte betalar i tid kan du bli ersättningsskyldig för följande kostnader: Betalningspåminnelse (60 kr) Dröjsmålsränta. Inkassokrav (180 kr)