:

Hur man gör en bilaga?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör en bilaga?
 2. Hur lägger man till bilagor i dokument?
 3. Hur gör man en bilaga Google Docs?
 4. Vad är Bokslutsbilaga?
 5. Hur ser en bra rapport ut?
 6. Hur ser en titelsida ut?
 7. Hur gör man bilagor i Drive?
 8. Hur bifogar man en fil?
 9. Hur skriver man bildtext i Google Docs?
 10. Hur skriver man bildtext i Google Dokument?
 11. Hur ska en uppsats se ut?

Hur man gör en bilaga?

I Outlook kan du bifoga en fil genom att skapa ett nytt e-postmeddelande och klicka på Attach file (Bifoga fil) i meddelandefönstret. Då öppnas en dialogruta där du kan välja fil. Välj den bilaga du vill skicka och klicka på Insert (Infoga). Då bifogas filen till ditt meddelande.

Hur lägger man till bilagor i dokument?

Så här infogar du en ny bilaga:
 1. Markera texten som ska fungera som länk till bilagan.
 2. Klicka på Infoga länk.
 3. Välj Bilaga i rullgardinsmenyn Typ.
 4. Klicka på sökknappen.
 5. Klicka på Ny.
 6. Leta reda på dokumentet som du vill infoga som bilaga.
 7. Klicka OK.
 8. Markera dokumentet i bilagslistan.

Hur gör man en bilaga Google Docs?

Skicka en bilaga från Google Drive
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Skriv.
 3. Klicka på Google Drive .
 4. Markera de filer du vill bifoga.
 5. Välj hur du vill skicka filen längst ned på sidan: ...
 6. Klicka på Infoga.

Vad är Bokslutsbilaga?

Bokslutsbilaga är en specifikation som visar vad en viss post i årsre- dovisningen innehåller. Av specifikationen ska framgå vilka konton som ingår samt dessa kontons saldo.

Hur ser en bra rapport ut?

Beskrivningen av metod/metoder och försök du gjort ska vara noggrant beskrivna. ... Huvuddelen innehåller ofta rubrikerna inledning, syfte, forskningsöversikt, teori, metod, material, resultat, diskussion och avslutning. Inom en del ämnesområden är rubrikerna obligatoriska, men inte i alla, det varierar mellan olika ämnen.

Hur ser en titelsida ut?

Hur ska titelsidan se ut? På rapportens första sida ska universitet, program, kurs, termin, datum och år framgå, oftast i övre vänstra hörnet. Titel och eventuell undertitel och författarnamn, e-postadresser, samt handledare ska också vara med.

Hur gör man bilagor i Drive?

Skicka en bilaga från Google Drive
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Skriv.
 3. Klicka på Google Drive .
 4. Markera de filer du vill bifoga.
 5. Välj hur du vill skicka filen längst ned på sidan: ...
 6. Klicka på Infoga.

Hur bifogar man en fil?

Bifoga en fil i ett meddelande
 1. Klicka på Ny på Arkiv-menyn och klicka sedan på E-postmeddelande.
 2. Klicka på Bifoga fil i gruppen Inkludera på fliken Meddelande.
 3. Bläddra till den fil du vill bifoga i dialogrutan Infoga fil och klicka sedan på Infoga.

Hur skriver man bildtext i Google Docs?

Lägg till text eller objekt i en bild
 1. Öppna en presentation på bilden där du vill lägga till ett objekt.
 2. Klicka på Infoga-menyn.
 3. Välj mellan följande alternativ: Textruta: Lägger till en ruta i bilden där du kan infoga text. Linje: Välj mellan flera olika typer av linjer.

Hur skriver man bildtext i Google Dokument?

Hur skriver jag en bildtext till en bifogad bild?
 1. Klicka in dig på sidan där bilden finns genom att klicka på knappen redigera.
 2. Leta sedan upp bilden i mittenkolumnen.
 3. Under bifogad bild finns det ett fält som heter bildbeskrivning. Skriv in din bildtext där.
 4. Klicka på knappen spara när du är nöjd.

Hur ska en uppsats se ut?

Uppsatsens delar - hur de hänger ihop och vad de innehåller
 • Inledning. Här berättar du varför forskningsfrågan är viktig. ...
 • Syfte och frågeställning. ...
 • Teoretisk ram. ...
 • Tidigare forskning. ...
 • Metod och material. ...
 • Resultat/analys/undersökning. ...
 • Slutsatser och diskussion.