:

Är avgångsvederlag a Kassegrundande?

Innehållsförteckning:

  1. Är avgångsvederlag a Kassegrundande?
  2. Är avgångsvederlag semesterlönegrundande?
  3. Vad ska jag tänka på när jag säger upp mig?

Är avgångsvederlag a Kassegrundande?

A-kassan och Skatteverket räknar avgångsvederlag som lön A-kassan betraktar avgångsvederlag som lön, vilket innebär att A-kassan, utifrån din månadslön räknar ut hur många månader som avgångsvederlaget ersätter den tid du går utan lön. Först därefter betalar A-kassan ut arbetslöshetsersättning.

Är avgångsvederlag semesterlönegrundande?

Avgångsvederlag räknas som kontant bruttolön och är normalt inte semesterlönegrundande lön eftersom semesterersättningen oftast anses ingå i avgångsvederlaget. Avgångsvederlag betalas oftast ut som ett engångsbelopp och därför är det vanligt att avdrag för preliminärskatt görs med engångsskatt.

Vad ska jag tänka på när jag säger upp mig?

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor och lön. Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att få sluta tidigare.