:

Hur mycket får man i AFA?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får man i AFA?

Hur mycket får man i AFA?

Den kan betalas ut från och med sjukdag 15, och som längst till och med sjukdag 360. När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med cirka 12 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi cirka 13 procent av sjukpenningen.