:

Vad kostar skog i Finland?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar skog i Finland?
  2. Hur mycket kostar 100 hektar skog?
  3. Vad är en hektar åkermark värd?
  4. Hur mycket är min skog värd?

Vad kostar skog i Finland?

Exempelvis i Egentliga Finland steg medianpriset med 16 procent jämfört med året innan och i Egentliga Tavastland sjönk priset med 18 procent. Dyrast var skog i Nyland, där medianpriset var 5.300 euro per hektar, och billigast i Lappland, 880 euro per hektar.

Hur mycket kostar 100 hektar skog?

Vi brukar räkna på att jakten är värd cirka 100 kr per hektar och år och kanske lite mer i södra Sverige. Det motsvarar cirka 4 000 kronor per hektar vid köpetillfället, om man räknar med en ränta på 2,5 procent.

Vad är en hektar åkermark värd?

År 2019 var det genomsnittliga priset för åkermark 95 900 kr per hektar och för betesmark 34 200 kr. Jämfört med 2018 ökade priset på åkermark med knappt 6 % medan priset på betesmark minskade med drygt 3 %.

Hur mycket är min skog värd?

Vid värderingar av skogsfastigheter brukar man ofta prata om tre värden; taxeringsvärde, avkastningsvärde och marknadsvärde: Taxeringsvärdet beräknas av Skatteverket och ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet.