:

Vem är delägare i fåmansbolag?

Innehållsförteckning:

  1. Vem är delägare i fåmansbolag?
  2. Vad räknas som delägare?
  3. Varför fåmansföretag?
  4. Vad menas med ett fåmansbolag?

Vem är delägare i fåmansbolag?

Enligt huvudregeln är definitionen av ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget.

Vad räknas som delägare?

En delägare eller en partner är en person som äger en andel av exempelvis ett företag. Konstruktionen är särskilt vanlig för advokatkontor, tandläkargrupper, restauranger och så vidare.

Varför fåmansföretag?

Inkomsten ska nämligen fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Syftet med reglerna om utdelning och kapitalvinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag är att förhindra att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen.

Vad menas med ett fåmansbolag?

Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansföretag. Enligt huvudregeln är ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget.