:

Hur mycket i aktivitetsstöd per månad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket i aktivitetsstöd per månad?
  2. Hur länge måste man vara med IA kassan kommunal?
  3. Hur funkar aktivitetsstöd?

Hur mycket i aktivitetsstöd per månad?

Hur mycket du får i aktivitetsstöd beror på hur mycket du skulle ha fått i a-kassa. Uppfyller du villkoren för a-kassa får du minst 365 kronor och högst 910 kronor per dag före skatt de första 100 dagarna och 760 kronor per dag före skatt de resterande dagarna.

Hur länge måste man vara med IA kassan kommunal?

Sedan den gäller en ny regel för dig som arbetar och får ersättning av Kommunals a-kassa. Den nya regeln innebär att du kan arbeta och ersättning samtidigt i max 60 veckor under en ersättningsperiod. När du använt dina 60 veckor kan du inte längre ersättning under veckor där du också arbetar.

Hur funkar aktivitetsstöd?

När du deltar i ett program får du ett bestämt belopp per dag för högst fem dagar per vecka. Du kan ansöka om pengar för varje dag som du deltar i ditt program. Din ersättning per dag beror bland annat på hur gammal du är och om du uppfyller villkoren för ersättning från a-kassa eller inte.