:

Vad händer om man bryter mot offentlighet och sekretesslagen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man bryter mot offentlighet och sekretesslagen?
  2. Vad innebär tystnadsplikten för dig som undersköterska?

Vad händer om man bryter mot offentlighet och sekretesslagen?

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol, och kan också bli av med sin legitimation. Patientjournaler omfattas också av sekretess och de enda som får läsa din journal är personalen som vårdar dig. Det spelar ingen roll om journalen finns i en dator eller om den är skriven på papper.

Vad innebär tystnadsplikten för dig som undersköterska?

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och får enbart lämnas ut efter särskild prövning.