:

Hur mycket semester har jag rätt till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket semester har jag rätt till?
  2. Får inte ta ut semesterdagar i pengar?
  3. Vad händer med ej uttagna semesterdagar?
  4. Har arbetsgivaren rätt att bestämma när jag ska ha semester?
  5. Hur många veckor semester har man rätt till i följd?

Hur mycket semester har jag rätt till?

Det räknas ut enligt följande formel: antal anställda dagar under intjänandeåret delat med 365 gånger 25 semesterdagar. Om du har avtalat om fler semesterdagar anger du det antalet istället för 25 dagar. Antal dagar under intjänandeåret räknas även arbetsfria dagar. Vid brutet tal avrundas alltid uppåt.

Får inte ta ut semesterdagar i pengar?

En vanlig fråga i dessa tider, när semesteråret börjar gå mot sitt slut och många anställda sitter med kvarvarande semesterdagar, är om det är okej att betala ut dessa i pengar. Det enkla svaret är – nej. ... Semesterlagen är tydlig i frågan att den anställde ska sin semesterlön i samband med ledighet, inte i pengar.

Vad händer med ej uttagna semesterdagar?

En arbetsgivare som betalar ut semesterdagar enbart i pengar och inte ser till att arbetstagaren även tar ut ledighet, kan riskera att i efterhand få betala skadestånd till arbetstagaren. Det har då ingen betydelse om utbetalningen varit på den anställdes önskemål.

Har arbetsgivaren rätt att bestämma när jag ska ha semester?

Regler om semester finner man i semesterlagen. ... Kommer parterna inte överens, bestämmer arbetsgivaren semesterns förläggning om inte annat avtalats (semesterlagen 11 §). Huvudregeln är alltså att semestern ska förläggas till en period på minst fyra veckor under juni-augusti. Genom avtal kan dock annat gälla.

Hur många veckor semester har man rätt till i följd?

Semesterlagen och de flesta kollektivavtal säger att alla har rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren ska ge besked om när du ska ta ut semester i god tid innan sommaren. För övrig tid på året finns det egentligen inga regler om semesteruttag.