:

Vad gör en juridisk person?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en juridisk person?
  2. Vad menas med stiftare?
  3. När blir ett handelsbolag en juridisk person?
  4. Är en ekonomisk förening en juridisk person?
  5. Vad menas med apportegendom?
  6. Vad ska en stiftelseurkund innehålla?
  7. Kan man ändra stiftelseurkund?
  8. Kan en juridisk person vara bolagsman?

Vad gör en juridisk person?

En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun.

Vad menas med stiftare?

Stiftaren startar aktiebolaget Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare behöver inte ha något med styrelsen att göra. Men självklart kan en stiftare och en styrelsemedlem vara en och samma person.

När blir ett handelsbolag en juridisk person?

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. ... Handelsbolaget är i sig en juridisk person. Bolagsmännen bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Är en ekonomisk förening en juridisk person?

Efter det att den ekonomiska föreningen bildats ska du registrera den hos Bolagsverket. Då blir föreningen en juridisk person. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Den ekonomiska föreningen får ett organisationsnummer vid registreringen.

Vad menas med apportegendom?

Apportegendom är andra tillgångar än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier.

Vad ska en stiftelseurkund innehålla?

Stiftelseurkunden skall innehålla uppgift om hur mycket som ska betalas för varje aktie, fullständiga namn, personnummer och postadress för styrelseledamot, suppleant och revisor. ... Om aktier skall kunna tecknas och betalas med apportegendom ska också detta anges.

Kan man ändra stiftelseurkund?

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla. Det är på verksamt.se du anmäler att företaget ändrat sin bolagsordning.

Kan en juridisk person vara bolagsman?

Krav på bolagsmän Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän. ha förvaltare.