:

Hur mycket tjänar alla yrken?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar alla yrken?
 2. Vad gör man på FRA?
 3. Vad gör FRA?
 4. Vilket jobb tjänar man mest pengar på?
 5. Var finns FRA?
 6. Kan Signalspana?

Hur mycket tjänar alla yrken?

Yrkena med högst medellön
YrkeMedellön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1144 700
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.95 500
Mäklare inom finans91 100
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 280 500

Vad gör man på FRA?

FRA har vi teknik och kunskap för att upptäcka och följa skadlig kod från de mest avancerade angriparna. Det innebär att vi kan hjälpa till att höja säkerheten vid skyddsvärda verksamheter och lägga grunden för ett starkt cyberförsvar i Sverige.

Vad gör FRA?

Försvarets radioanstalt (FRA) är en svensk civil myndighet som sorterar under Försvarsdepartementet. FRA:s två huvuduppgifter är att bedriva signalunderrättelsetjänst (kommunikationsspaning KOS, eng. ... ELINT) samt stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag.

Vilket jobb tjänar man mest pengar på?

Yrkena med högst genomsnittlig månadslön:
 • Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 1). ...
 • Mäklare inom finans. ...
 • General-, landstings- och kommundirektörer m. ...
 • Specialistläkare. ...
 • Verkställande direktörer m. ...
 • Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 2). ...
 • Ekonomi- och finanschefer (nivå 1).

Var finns FRA?

FRA:s huvudkontor är beläget på Lovön väster om Stockholm.

Kan Signalspana?

Signalspaning (förkortas ofta SIGINT från engelskans signals intelligence) innebär att man genom avlyssning, pejling m.m. utforskar och övervakar data- och/eller teletrafik och på så vis inhämtar underrättelser. En variant av signalspaning är signalkontroll som dock inte har underrättelseinhämtning som uppgift.