:

Vad är kvalificerat yrkesarbete?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kvalificerat yrkesarbete?
  2. Vad tjänar en diskare i timmen?
  3. Vad är Ungdomslön?
  4. Hur kan man få jobb som 17 åring?
  5. Hur mycket får en diskare?
  6. Hur mycket lön får en diskare?
  7. Är Visita ett kollektivavtal?
  8. Vad är priset för kost på arbetstid per dag?
  9. Vad är lön enligt kollektivavtal?
  10. Vad menas med OB?

Vad är kvalificerat yrkesarbete?

Lönegrupp 1 / Kvalificerat yrkesarbete gäller för arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet. Lönegrupp 2 / Yrkesarbete gäller för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Vad tjänar en diskare i timmen?

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en diskare inom hotell, restaurang. Se aktuell lön snabbt och enkelt....Dela.
LönAndel
18-19.999 kr26,05 %
20-21.999 kr12,18 %
22-23.999 kr5,46 %
24-25.999 kr1,68 %

Vad är Ungdomslön?

Ungdomslön. Under 17 år: 15 358 kr per månad eller 88,77 kr per timme. Från och med 17 år: 16 798 kr per månad eller 97,09 kr per timme. Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme.

Hur kan man få jobb som 17 åring?

Arbetstider: Som 17-åring får du arbeta 8 timmar per dag. I vissa fall kan det vara tillåtet att arbeta något fler timmar per dag, men sammanlagt får du inte arbeta mer än 40 timmar under en vecka. Du har rätt till minst 36 timmars sammanhängande vila under en arbetsvecka.

Hur mycket får en diskare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201622 600 kronor22 600 kronor
201723 000 kronor23 600 kronor
201823 200 kronor23 200 kronor
201924 100 kronor24 400 kronor

Hur mycket lön får en diskare?

mycket tjänar en Diskare i Sverige En Diskare i Sverige tjänar i snitt 24 200 kr i månadslön. Lönen för en Diskare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Är Visita ett kollektivavtal?

Visita och HRF har träffat överenskommelse om löner och allmänna villkor för Gröna Riksen, som gäller för er som har hängavtal för hotell- och restauranganställda. Den 16 november 2020 träffade Visita och HRF ett nytt kollektivavtal, Gröna Riksen, som gäller 1 november 2020 till och med .

Vad är priset för kost på arbetstid per dag?

Kostförmån för den som arbetar i ett privat hushåll Då ska värdet av kostförmånen beräknas till 50 kronor för två eller fler måltider per dag. Om det endast är en fri måltid per dag är det en skattefri förmån.

Vad är lön enligt kollektivavtal?

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner eller minimilöner som det också kallas. Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm inte att du kan förhandla och argumentera för en högre lön. Någon övre gräns för lönen finns inte!

Vad menas med OB?

Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får.