:

Finns det tak på sjukpenning?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det tak på sjukpenning?
 2. Vem har rätt till tillfällig föräldrapenning?
 3. Vad är prisbasbelopp Försäkringskassan?
 4. Vad är tak ersättning?
 5. Vad innebär tillfällig föräldrapenning?
 6. Vad är hel tillfällig föräldrapenning?
 7. Vad är taket på föräldrapenning?
 8. Vad är maxbelopp föräldrapenning?
 9. Hur mycket får man för 10 pappadagar?
 10. Vad baseras föräldrapenning på om man är arbetslös?
 11. Vad är garanti ersättning?

Finns det tak på sjukpenning?

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 810 kronor per dag. Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla samma nivå som tidigare.

Vem har rätt till tillfällig föräldrapenning?

Vård av sjukt barn Om en förälder behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet, sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdnadshavare, besök i samhällets förebyggande hälsovård med mera kan han eller hon ha rätt till tillfällig föräldrapenning.

Vad är prisbasbelopp Försäkringskassan?

Basbelopp. Prisbasbeloppet (PBB) för år 20 kronor.

Vad är tak ersättning?

– Taket innebär att inkomster upp till 473 000 kronor per år är fullt ut försäkrade. Inkomster över detta tak på en motsvarande månadslön på ca 39 000 kronor räknas alltså inte in i din ersättning.

Vad innebär tillfällig föräldrapenning?

Vård av barn (vab) är när en förälder stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen föräldern får när hen vabbar kallas tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut i samband med att ett barn föds eller adopteras (10-dagar).

Vad är hel tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig föräldrapenning betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som är under tolv år (i vissa fall 16 år) till följd av sjukdom eller smitta hos barnet eller barnets ordinarie vårdare. Den tillfälliga föräldrapenningen kan tas ut under högst 60 dagar per barn och år.

Vad är taket på föräldrapenning?

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 476 000 kronor per år. Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 357 000 kronor per år.

Vad är maxbelopp föräldrapenning?

Du får knappt 80 procent av din inkomst om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan, men maximalt 1 012 kronor per dag.

Hur mycket får man för 10 pappadagar?

I Kassakollen kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket ersättning du får för dina 10-dagar. Du får knappt 80 procent av din lön.

Vad baseras föräldrapenning på om man är arbetslös?

Om du är arbetssökande Du som hade ett arbete innan du blev arbetssökande kan få föräldrapenning som grundas på de inkomster du hade då, det vill säga på sjukpenningnivå. ... Om du inte kan få föräldrapenning utifrån din inkomst får du föräldrapenning med 250 kronor per dag för dagarna på sjukpenningnivå.

Vad är garanti ersättning?

Om du har haft låga inkomster eller inga alls Om du inte har arbetat eller haft låga inkomster får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.