:

Hur beräknas Karensavdraget?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beräknas Karensavdraget?
 2. Hur bokför jag sjuklön?
 3. Vad är Sjukavdrag 100%?
 4. Får man Sjukavdrag på helgen?
 5. Hur mycket får jag i sjukersättning?
 6. Vad menas med Sjukavdrag 90%?
 7. Har man karensdag som timanställd?
 8. Vad tjänar man mest på VAB eller sjuk?

Hur beräknas Karensavdraget?

Hur räknar jag ut karensavdrag?
 • Timlön = 150 kr (26 000 x 12) / (52 x 40)
 • Sjuklön per timme = 120 kr (timlön x 80 %)
 • Genomsnittlig sjuklön/vecka = 4 800 kr (sjuklön per timme x 40 timmar)
 • Karensavdrag = 960 kr (genomsnittlig sjuklön x 20 %)

Hur bokför jag sjuklön?

Kostnader för sjuklöner till kollektivanställda arbetare bokförs i kontogrupp 70 och kostnader för sjuklöner till tjänstemän och företagsledare bokförs i kontogrupp 72.

Vad är Sjukavdrag 100%?

Avdraget utgör differensen mellan den ordinarie lönen och sjuklönen. Vanligen är avdraget 100 % första dagen, då den anställde alltså inte får någon lön alls (denna dag är karensdag), och 20 % under de följande tretton dagarna, men det varierar mellan olika arbetsplatser, beroende på löneform och kollektivavtal.

Får man Sjukavdrag på helgen?

Sjukavdrag from dag 15 Det är istället Försäkringskassan som prövar rätten till sjukpenning. För arbetsgivaren innebär det att man gör ett löneavdrag med 100 % per dag för varje kalenderdag i sjukperioden. Avdrag görs även för arbetsfria vardagar samt lördagar, söndagar och helgdagar.

Hur mycket får jag i sjukersättning?

Om du har arbetat får du 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Du kan som mest 19 248 kronor före skatt per månad.

Vad menas med Sjukavdrag 90%?

Den så kallade minskningsregeln i Socialförsäkringsbalken innebär att Försäkringskassan minska den anställdes sjukpenning om hen får behålla mer än 10 respektive 90 % av sin lön. ... Om den anställde får behålla mer än 90 % så gäller samma där att Försäkringskassan minskar sjukpenningen med motsvarande belopp.

Har man karensdag som timanställd?

Regler om sjuklön återfinns i Lag (1991:1047) om sjuklön. Att vara timanställd är ingen anställningsform utan ett sätt att få betalt på. ... Som du då säger är första dagen karensdag enligt 6 § lagen om sjuklön, och resterande dagar ska då ersättning utges med 80 %.

Vad tjänar man mest på VAB eller sjuk?

Högre maxbelopp vid vab än sjukpenning Det kan exempelvis vara en läkare eller en sjuksköterska som har bedömt detta. Ersättning för vab är precis som sjukpenningen knappt 80 procent av lönen, men taket räknas ut annorlunda vilket gör att du som mest kan få ut 1 059 kronor per dag.