:

Vad menas med borgerlig vigsel?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med borgerlig vigsel?

Vad menas med borgerlig vigsel?

Borgerligt äktenskap avser genomförandet av en i statlig eller kommunal regi anordnad vigselförrättning. I Sverige infördes möjligheten till borgerlig vigsel 1863, under förutsättning att endera partnern var av judisk trostillhörighet. 1908 infördes en allmän möjlighet till borgerlig vigsel.