:

Vad är operationell resultat?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är operationell resultat?
 2. Hur räknar man ut pris per styck?
 3. Vad är en Resultatplanering?
 4. Vad betyder undertäckning?
 5. Vad räknas som särkostnad?
 6. Hur räknar man övertäckning?
 7. Vad innebär utnyttjandegrad?
 8. Hur räknar man jämför pris?
 9. Vad menas med Resultatplanering enligt Totalanalys?

Vad är operationell resultat?

Skillnaden mellan den volym som skapar ditt nuvarande resultat och den volymen som ger ett noll-resultat. Kan även räknas ut som ditt resultat delat med TB/st.

Hur räknar man ut pris per styck?

Totala rörliga kostnader, TRK = RK/st x q. Rörlig kostad per styck, RK/st = TRK ÷ q. Fast kostnad per styck, FK/st = FK ÷ q. Total kostnad, TK = FK + TRK.

Vad är en Resultatplanering?

Resultatplanering innebär studerandet av samband mellan intäkter och verksamhetsvolymer i besluts-, analys- och utvärderingssituationer. Resultatplanering är mycket användbart och förekommer bland annat i budgeterings-, prissättnings- och tillverkningssituationer.

Vad betyder undertäckning?

Undertäckning innebär att ramen saknar enheter som egentligen borde finnas med. Ett registret över svenska medborgare, till exempel, blir snabbt inaktuellt då nya personer föds och invandrande människor tilldelas medborgarskap.

Vad räknas som särkostnad?

Särkostnader är de kostnader som är direkt relaterade till våffelkiosken, såsom till exempel leasingkostnaden för själva kiosken, kostnaderna för tillstånd, hyra för uppställningsplatsen, inredning och utrustning, lön till expediten/erna, inköpskostnaden för våffelsmeten med mera med mera.

Hur räknar man övertäckning?

 1. Ett företag äger en maskin som kan producera 200 000 enheter per månad. ...
 2. Övertäckning = Totalt fasta kostnader / Q normal x [Q verklig - Q normal]. ...
 3. Ett företag äger en maskin som kan producera 10 000 enheter per månad. ...
 4. Undertäckning = Totalt fasta kostnader / Q normal x [Q verklig - Q normal].

Vad innebär utnyttjandegrad?

Genom att utnyttjandegraden anges som en andel av fastighetsarean inom egenskapsområdet kan exploateringsgraden förutses vid planläggningen. Exempelvis ”Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet”.

Hur räknar man jämför pris?

Jämförpriset beräknas genom att förpackningens pris delas med huvudvarans vikt i kilo utan spad, sås och dylikt (avrunnen vikt).

Vad menas med Resultatplanering enligt Totalanalys?

Man antar även i resultatplaneringen att försäljningsvolymen är lika med framställd volym. Vad menas med resultatplanering enligt bidragsanalys? Totalanalys lägger på kostnadssidan fokus på totalkostnaden, dvs både på rörliga och fasta kostnader. I bidragsanalys är man istället primärt intresserad av rörliga kostnader.