:

Vad gäller vid dödsfall med särkullbarn?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller vid dödsfall med särkullbarn?
  2. När måste bodelning ske vid dödsfall?
  3. Vad gäller vid arvslott?
  4. Vad innebär Bröstarvinges laglott?

Vad gäller vid dödsfall med särkullbarn?

Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn – men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande lever. – Särkullbarn har rätt till sin del av arvet direkt när föräldern avlider.

När måste bodelning ske vid dödsfall?

Om den först avlidne maken var gift vid dödsfallet och makarna hade giftorättsgods, måste en bodelning ske innan arvet kan fördelas mellan arvingarna. Vid en bodelning framgår det vilken egendom som är den efterlevande makens egendom och vilken egendom som hör till den avlidne makens dödsbo.

Vad gäller vid arvslott?

Arvslotten är den del av den avlidnes tillgångar som lagen säger ska tillfalla den avlidnes arvingar (i första hand bröstarvingar). Om ett testamente saknas är bröstarvingarnas arvslott 100 procent av det värde som finns i dödsboet, det vill säga allt det som den avlidne efterlämnar.

Vad innebär Bröstarvinges laglott?

Den del av en bröstarvinges arvsrätt som denne alltid har rätt till. Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och består av hälften av arvslotten.