:

När är en bil Besiktningsfri?

Innehållsförteckning:

 1. När är en bil Besiktningsfri?
 2. När blir husvagnar Besiktningsbefriade?
 3. När är ett fordon veteran?
 4. Hur ofta ska en veteranbil Besiktas?
 5. Kan en A traktor vara Besiktningsbefriad?
 6. Är husvagnar Besiktningsbefriade?
 7. Måste man besikta en veteranbil?
 8. Hur ofta ska man besikta en släpvagn?
 9. När är en husvagn veteran?
 10. Vad Besiktas på en husvagn?
 11. När ska man besikta bilen med slutsiffra 0?

När är en bil Besiktningsfri?

Sverige har idag en fast gräns för besiktningsfrihet – 1950 – men från och med blir det en rullande 50-årsgräns. De nya besiktningsreglerna innebär att bilägaren från och med nästa år inte behöver bekymra sig om att beställa besiktningstid – såvida bilen har årsmodell 1968 eller äldre.

När blir husvagnar Besiktningsbefriade?

En husvagn tillhör fordonskategorin släp och ska därför besiktas första gången när husvagnen är fyra år (räknas från den månad då fordonet togs i bruk). Därefter ska husvagnen besiktas vartannat år.

När är ett fordon veteran?

Trafikverkets definition för veteranfordon är bilar som är 30 år eller äldre. FIVA, (Fédération Internationale des Vehiculés Anciens), indelar veteranbilar i följande åldersklasser: Antique tillverkad före 1905; Veteran 1905-1918; Vintage 1919-1930; Classic 1931-1945 och Post 45 1946-1960.

Hur ofta ska en veteranbil Besiktas?

Fordon som är 30-49 år behöver bara kontrollbesiktigas vartannat år och har du ett fordon som är 50 år eller äldre är det besiktningsbefriat.

Kan en A traktor vara Besiktningsbefriad?

– A-traktorer har varit besiktningsbefriade, men vid poliskontroller har det visat sig att många har varit i riktigt dåligt skick. När man gör en kontrollbesiktning får man möjlighet att hitta de bristerna och ägarna får också en möjlighet att åtgärda dem, säger Hans Cassepierre,utredare på Transportstyrelen.

Är husvagnar Besiktningsbefriade?

Husvagnar är registrerade under fordonskategorin släp och ska besiktas första gången senast fyra år efter att de tagits i trafik. Nästa besiktning ska ske inom följande två år. Även om en husvagn enligt lag endast behöver besiktas vartannat år rekommenderar vi dig att göra en gasolkontroll minst en gång om året.

Måste man besikta en veteranbil?

Fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning. En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

Hur ofta ska man besikta en släpvagn?

första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

När är en husvagn veteran?

Den här gången handlar det om veteranbilar som är besiktningsbefriade i Sverige när de är av 1950 års modell eller äldre. Detta ändras nu till en rullande 50-årsgräns från och med vilket gör att den första årsmodell som blir besiktningsbefriad enligt de nya reglerna är de från 1968.

Vad Besiktas på en husvagn?

Checklista inför besiktning av husvagn
 • Att blinkers, reflexer och belysning fungerar (glöm inte lampan vid registreringsskylten)
 • Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm.
 • Att handbromsen fungerar (även katastrofbromsvajern)
 • Att husvagnen är fri från lösa föremål (så att de inte skadar inredningen vid ett bromsprov)

När ska man besikta bilen med slutsiffra 0?

Tidigare Besiktningsregler
SlutsiffraBesiktningsperiodKörförbud
7juli - november1 december
8augusti - december1 januari
9september - januari1 februari
0oktober - februari1 mars