:

När får man sin innestående lön?

Innehållsförteckning:

  1. När får man sin innestående lön?
  2. Hur vet jag om jag har en innestående lön?
  3. Hur räknar jag ut min slutlön?
  4. Har man rätt till slutlön?
  5. Hur fungerar Efterskottslön?

När får man sin innestående lön?

När en anställning avslutas ska en slutlön utbetalas till arbetstagaren. Slutlönen består av lön för arbetad tid fram tills anställningen upphör, eventuell annan innestående lön och intjänad ej utbetald semester.

Hur vet jag om jag har en innestående lön?

Den 25 april får du din första månadslön som avser mars. Samtidigt har du arbetat in april också men den får du ju inte förrän 25e maj. Då innebär det att du har innestående lön i princip hela tiden så länge som anställningen pågår.

Hur räknar jag ut min slutlön?

För en månadsavlönad beräknas normalt slutlönen ut genom att årslönen divideras med antalet kalenderdagar under ett år (månadslön * ) och att lönen per kalenderdag multipliceras med det kvarvarande antalet obetalda kalenderdagar för den anställde.

Har man rätt till slutlön?

Du har även rätt till en slutlön efter uppsägning. Slutlönen består av lön för arbetad tid fram tills anställningen upphör samt annan eventuell innestående lön och intjänad men ej utbetald semester. Det finns inga lagregler gällande slutlön, utan slutlönen regleras i anställningsavtalet.

Hur fungerar Efterskottslön?

Efterskottslön innebär att lönen betalas ut i månaden efter den intjänande perioden. Ofta har timanställda lön i efterskott, då man vill avsluta och sammanställa arbetat period innan man betalar ut lönen. Till exempel ska intjänade timmar i september betalas ut i oktober.