:

Vad får man göra innan bouppteckningen är klar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad får man göra innan bouppteckningen är klar?

Vad får man göra innan bouppteckningen är klar?

I och med att uppgifterna i bouppteckningen måste stämma överens med hur tillgångarna och skulderna såg ut vid dagen för dödsfallet, får ingen av arvingarna ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Att tömma lägenheten innan bouppteckningen har gjorts, klassificeras därför som bedrägeri (9 kap.