:

Vad är service och försäljning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är service och försäljning?
 2. Hur är man en bra butikssäljare?
 3. Vad innebär 20 sekunders provet?
 4. Vad är skillnaden mellan sälj och service?
 5. Vilka personliga egenskaper anser du att du besitter som gör dig eller skulle kunna göra dig till en duktig säljare?
 6. Är vissa försäljare?

Vad är service och försäljning?

Kundservice handlar om att långsiktigt bygga och stärka sitt varumärke. Kunder som upplever en WOW-känsla, positiva upplevelser, ett stort intresse och engagemang i mötet med företaget – kommer att bidra till både ökat antal kunder, återkommande kunder & ökad försäljning.

Hur är man en bra butikssäljare?

En bra säljare är en bra lyssnare
 1. Börja med att lyssna på din kund om vad hen har för behov. ...
 2. Ställ många frågor. ...
 3. Börja med öppna frågor – hur, vad, varför. ...
 4. Avsluta med att berätta vad det kostar – men säkerställ först att kunden vill ha det du säljer. ...
 5. Se konkurrens som något positivt – då vet du att det finns ett behov.

Vad innebär 20 sekunders provet?

Du har cirka 20 sekunder på dig att ge ett bra första intryck, när du möter en ny kund. Efter ungefär fyra minuter är det svårt att ändra kundens uppfattning om dig.

Vad är skillnaden mellan sälj och service?

Service och försäljning är viktiga ord att definiera. Min rekom mendation är att låta den egent liga innebörden av dessa begrepp lägga grunden för ditt säljsamtal. Service är per definition ”en spe cialist som vägleder kunden till vad kunden behöver”. ... Målet är att komma fram till vad kunden behöver.

Vilka personliga egenskaper anser du att du besitter som gör dig eller skulle kunna göra dig till en duktig säljare?

Här är fem viktiga egenskaper som gör dig till en lysande säljare, enligt Therese:
 • Var kreativ. – Tänk utanför boxen. ...
 • Var personlig. – Man gör business med folk som man tycker om. ...
 • Var orädd. Så blir ditt företag klimatsmart – och spar pengar samtidigt. ...
 • Var tydlig. ...
 • Visualisera.

Är vissa försäljare?

En försäljare eller säljare (om kvinnor i äldre språkbruk även försäljerska eller säljerska) är en person som har som målsättning att sälja varor eller tjänster till en kund. Försäljare är en yrkesgrupp, men även privatpersoner som säljer något kallas försäljare.