:

Vilken täckningsgrad bör man ha?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken täckningsgrad bör man ha?
  2. Vad menas med ett täckningsgrad?
  3. Vad är TB förkortning för?
  4. Hur räknar jag ut marginalen i procent?

Vilken täckningsgrad bör man ha?

Vad som anses vara en rimlig täckningsgrad kan skilja sig från företag till företag, och bransch till bransch. Men cirka 30% i täckningsgrad anses vara rimligt.

Vad menas med ett täckningsgrad?

Täckningsgraden är ett nyckeltal som visar hur stor procentuell andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidraget (TB). Enkelt uttryckt anger det alltså hur stor procentuell andel av försäljningspriset som kan användas för att täcka de gemensamma fasta kostnader för samtliga produkter.

Vad är TB förkortning för?

Täckningsbidrag (TB) är ett mått på hur mycket försäljningen av en artikel bidrar till ditt företags samkostnader, alltså de kostnader som är oberoende av om artikeln tillverkas eller ej. Täckningsbidraget är beroende av försäljningspriset och de kostnader som artikeln för med sig.

Hur räknar jag ut marginalen i procent?

Räkneexempel. Om ett företag har sålt varor för 20 000 kronor och haft en självkostnad på 15 000 kronor beräknas det som (20 0) ÷ 20 000 = 0,25. Svaret blir då att vinstmarginalen för företaget är 25 procent och uppgår till en fjärdedel av försäljningen.