:

Hur ska en begäran om att få ta del av en allmän handling hanteras?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska en begäran om att få ta del av en allmän handling hanteras?
  2. Vad är skillnaden mellan en offentlig handling och en allmän handling?
  3. Hur får man tag på en FUP?
  4. När kommer FUP?

Hur ska en begäran om att få ta del av en allmän handling hanteras?

Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten, till exempel genom att läsa den, skriva av eller på annat sätt avbilda den. Vill personen ha en kopia av handlingen har den rätt att detta mot en fastställd avgift, se punkt 10.

Vad är skillnaden mellan en offentlig handling och en allmän handling?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Hur får man tag på en FUP?

Om det är polisen som upprättat förundersökningsprotokollet kan du begära ut det hos polisen när det slutexpedierats. Ett annat alternativ är att du begär ut förundersökningsprotokollet från domstolen. ... När åklagaren lämnar handlingen det till domstolen anses den som inkommen och du kan begära att ta del av den.

När kommer FUP?

När åklagaren väcker åtal ger denne in förundersökningsprotokollet (FUP) till tingsrätten, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 45:7. FUP blir då hos tingsrätten en inkommen och allmän handling, vilken du har rätt att få tillgång till, setryckfrihetsförordningen (TF) 2:1, 2:3 1 st., 2:6 1 st.