:

Vad är upplysningens ideer?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är upplysningens ideer?
  2. Vilka kända personer fanns under upplysningen?
  3. Hur såg kvinnors villkor ut under upplysningen?
  4. Hur spreds Upplysningsfilosofins idéer?

Vad är upplysningens ideer?

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. ... Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan.

Vilka kända personer fanns under upplysningen?

Det fanns många filosofer förutom Locke under upplysningen och några av de mest framstående var Montesquieu, Voltaire och Rousseau. Montesquieu skrev många böcker var av Lagarnas anda är en utav de mest kända.

Hur såg kvinnors villkor ut under upplysningen?

Kvinnan var under upplysningen något som mannen ägde. Hon hade inget att säga till om, varken politiskt eller i sitt eget hem. Det var oerhört dålig jämställdhet under den här tiden. Naturrätt var ett ord under upplysningen som visade att alla människor hade från naturen sina uppgifter och det gick inte att ändra.

Hur spreds Upplysningsfilosofins idéer?

Hur spreds upplysningsfilosofins idéer ? Vilka revolutioner bygger på upplysningens tankar? Tron på förnuftet och tron på en tolerant människosyn, utan fördomar.