:

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?
  2. Hur bokför man dagskassan?
  3. Hur bokför man moms vid import?

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

Export utanför EU bokför du utan moms. Kunden behöver dock ofta betala importmoms när varan anländer till landet. Du bokför på samma sätt oavsett om det är privatperson eller företag du säljer till. Det är ruta 36 som ska fyllas i momsdeklarationen med beloppet från konteringen på 3105.

Hur bokför man dagskassan?

Bokföring av dagskassa
  1. Bokför din dagskassa under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. ...
  2. Lägg in försäljningen exklusive moms på respektive konto. ...
  3. När du får in pengarna för kontokortsförsäljningen matchar du betalningen under Kassa- och bankhändelser med Övrig insättning och inkomsttyp Fordringar för kontokort.

Hur bokför man moms vid import?

Importmomsen redovisas när en redovisningsenhet har fått en tullfaktura från Tullverket eller uppgifter från ett ombud till redovisningsenheten. Utgiften vid varuinköp från utlandet (import) skall redovisas som "Beskattningsunderlag vid import" i ruta 50 i skattedeklarationen för moms.