:

Vilka Kontoklasser är kostnader?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka Kontoklasser är kostnader?
  2. Vad är ett varuinköp?

Vilka Kontoklasser är kostnader?

Kontoklass 4: material- och varukostnader (kontonummer 40) Kontoklass 5 och 6: övriga kostnader (kontonummer 50) Kontoklass 7: personalkostnader (kontonummer 70) Kontoklass 8: finansiella intäkter och kostnader (kontonummer 80)

Vad är ett varuinköp?

Inköp av varor, material och produkter för tillverkning och försäljning redovisas i kontoklass 4 om försäljningen av dessa varor utgör företagets huvudsakliga verksamhet, varuförsäljning. Med anskaffningsvärde förstås utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. ...