:

Var kan man se när man blev svensk medborgare?

Innehållsförteckning:

  1. Var kan man se när man blev svensk medborgare?
  2. Kan man få svenskt pass utan att vara svensk medborgare?
  3. Hur kan man veta om man är svensk medborgare?

Var kan man se när man blev svensk medborgare?

Är det oklart om du är svensk medborgare? Då kan du ansöka om en skriftlig medborgarskapsförklaring som visar om du är svensk medborgare. du har förlorat ditt svenska medborgarskap när du har fått ett annat medborgarskap.

Kan man få svenskt pass utan att vara svensk medborgare?

Nej, endast svenska medborgare kan få svenskt pass eller nationellt id-kort. Kontakta ditt hemlands ambassad för passansökan. Går det inte, kontakta Migrationsverket.

Hur kan man veta om man är svensk medborgare?

I folkbokföringsregistret registreras bland annat uppgifter om ditt medborgarskap. Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.