:

Vad är Kalenderdagsavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Kalenderdagsavdrag?
 2. När dras föräldraledighet?
 3. Vad gäller för föräldraledighet?
 4. Hur mycket betalar arbetsgivaren vid föräldraledighet?
 5. Hur räknar jag ut Sjukavdrag?
 6. Vem betalar när man är mammaledig?
 7. Hur beskattas föräldralön?
 8. Kan arbetsgivaren flytta föräldraledighet?
 9. Vem betalar för föräldraledighet?
 10. Hur mycket betalar arbetsgivaren vid VAB?
 11. Hur räknas en karensdag?

Vad är Kalenderdagsavdrag?

Kalenderdagsavdrag är något som görs när den anställda är borta från arbetet mer än 5 dagar. Då görs ett avdrag för varje kalenderdag under ledigheten/frånvaron. Avdraget görs även för lediga dagar och helgdagar men är då lägre än ett dagsavdrag.

När dras föräldraledighet?

Ledighet mer än 5 arbetsdagar (Månadslönen x 12) / 365 = avdrag för varje kalenderdag. Formeln innebär att lön ska dras även för mellanliggande helgdagar. Om ledigheten avslutas i samband med en helg kan avdraget göras till antingen fredagen, lördagen eller söndagen.

Vad gäller för föräldraledighet?

En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. Föräldraledighetslagen slår också fast att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Förbudet beskrivs i 16 §.

Hur mycket betalar arbetsgivaren vid föräldraledighet?

Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du rätt till föräldralön. ... De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket.

Hur räknar jag ut Sjukavdrag?

Så räknar du ut sjuklönen för en anställd
 • Sjukavdrag = 150 kr/h; 1 200 kr/dag ((26 000 x 12) / (52 x 40); 150 x 8))
 • Sjuklön = 1 kr/dag (150 x x 8)
 • Karensavdrag = 960 kr (120 x 40 x 20 %)

Vem betalar när man är mammaledig?

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) som betalas ut genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren.

Hur beskattas föräldralön?

Avtalad föräldralön hanteras som ordinarie lön när det gäller bokföring, skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift. Du som arbetar med löneprogram bör dock lägga upp egna lönearter även för föräldralönen, då beräkningsreglerna kan skilja sig från ordinarie lön.

Kan arbetsgivaren flytta föräldraledighet?

Om medarbetaren vill förlänga sin föräldraledighet, ska hen meddela dig som arbetsgivare senast två månader innan hen skulle börjat jobba. Om medarbetaren vill avbryta sin föräldraledighet, ska hen meddela dig om det så snart som möjligt.

Vem betalar för föräldraledighet?

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) som betalas ut genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren.

Hur mycket betalar arbetsgivaren vid VAB?

Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Hur räknas en karensdag?

Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Det spelar ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha jobbat, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent.