:

Vad menas med testamentet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med testamentet?
  2. Vad innehåller testamente?
  3. Vilka två typer av testamente finns det?
  4. Vad menas med förfoganderätt?
  5. Vad händer om man inte följer ett testamente?
  6. Kan man skriva testamente utan jurist?
  7. Vad är skillnaden mellan full äganderätt och fri förfoganderätt?

Vad menas med testamentet?

Testamente är ett förordnande för dödsfall. Huvudregeln är att det enligt 10 kap. 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro.

Vad innehåller testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Den som upprättar ett testamente kallas testator (maskulinum) eller testatrix (femininum).

Vilka två typer av testamente finns det?

Olika typer av testamente
  • Enskilt testamente: Testamente skrivet av en person. ...
  • Inbördes testamente: Ett testamente skrivet av två eller flera personer. ...
  • Testamente med full äganderätt: Full äganderätt betyder att den som får testamentet blir egendomens ägare och får göra vad som helst med arvet utan begränsningar.

Vad menas med förfoganderätt?

Dessa tillgångar utgör nu en andel av din totala kvarlåtenskap. Denna andel innehar du med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att du fritt får förfoga över egendomen som du har ärvt, d.v.s. sälja eller konsumera den, men däremot inte testamentera bort egendomen, 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Vad händer om man inte följer ett testamente?

Om testamente saknas fördelas arvet efter den avlidne enligt lag och det blir då den avlidnes släktarvingar som ärver. Om den avlidne var gift, ärver dock efterlevande make i de fall då det inte finns några barn eller om det finns gemensamma barn.

Kan man skriva testamente utan jurist?

Det finns inte någon lagstiftning som säger att du måste gå till en jurist för att upprätta ett testamente. Vad som dock är viktigt att tänka på att det finns vissa formkrav när det kommer till testamenten, dessa måste följas för att testamentet ska vara giltigt.

Vad är skillnaden mellan full äganderätt och fri förfoganderätt?

Vid fri förfoganderätt har dina barn rätt till efterarv av dina tillgångar. Full äganderätt innebär att din make inte bara förfogar över dina tillgångar, utan han äger dem. Vid hans bortgång ärvs, såvida inte testamente finns, hans tillgångar av hans barn. Eftersom han har tre barn fördelas arvet lika dem emellan.