:

Vad är ett Bokföringskonto?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett Bokföringskonto?
  2. Vad är en Kontoklass?

Vad är ett Bokföringskonto?

Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser. Kontoklassen visar om kontot är ett tillgångs-, skulds-, intäkts- eller kostnadskonto.

Vad är en Kontoklass?

De olika kontoklasserna Kontoklass 1: tillgångar (kontonummer 10) Kontoklass 2: eget kapital och skulder (kontonummer 20) Kontoklass 3: intäkter (kontonummer 30) Kontoklass 4: material- och varukostnader (kontonummer 40)