:

Hur påverkar ej avdragsgilla kostnader resultatet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar ej avdragsgilla kostnader resultatet?
  2. Vad är avdragsgillt enskild firma?
  3. Vad menas med dra av enskild firma?
  4. Vad är Personalvårdsförmån?

Hur påverkar ej avdragsgilla kostnader resultatet?

Om en kostnad inte är avdragsgill kommer den inte att minska den skattepliktiga vinsten och därmed inte heller skatten. Ej avdragsgillt i en enskild firma är alltså exakt samma sak som att betala med privata, skattade medel.

Vad är avdragsgillt enskild firma?

Som enskild näringsidkare får du göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får däremot aldrig dra av för privata levnadskostnader. ... För vissa typer av utgifter finns det begränsningar för hur stort avdrag du får göra.

Vad menas med dra av enskild firma?

Som enskild näringsidkare får du göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får däremot aldrig dra av för privata levnadskostnader. ... För vissa typer av utgifter finns det begränsningar för hur stort avdrag du får göra.

Vad är Personalvårdsförmån?

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen.