:

När drar man engångsskatt?

Innehållsförteckning:

  1. När drar man engångsskatt?

När drar man engångsskatt?

Engångsskatt i speciella fall Om en arbetstagare behöver betala ut lön efter avslutad anställning, tex. I form av en bonus som betalas ut efter att den anställde slutat, ska den beskattas enligt tabellen för engångsskatt om utbetalningen sker samma år. Sker den följande år eller senare beskattas den med 30 %.