:

Hur länge ska man spara?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge ska man spara?
 2. Var ska man slänga gamla räkningar?
 3. Hur sortera räkningar?
 4. Hur länge är man skyldig att spara kvitton?
 5. Hur organiserar man papper?
 6. Hur länge ska man spara kundfakturor?

Hur länge ska man spara?

Spara i 7år: Allt som har med deklarationen att göra bör sparas i sju år eftersom skatteverket kan ompröva beslut i efterhand i upp till sex år. Spara i 10år: Om du säljer din bostad har den nya ägaren tio år på sig att hitta dolda fel.

Var ska man slänga gamla räkningar?

Tidningar och papper lämnas till Återvinningsstationen. Räkning / faktura / läkemedelsrecept som innehåller känslig information kan slängas i vanliga soppåsen.

Hur sortera räkningar?

Det är viktigt att så snabbt som möjligt gå igenom posten och öppna inkommande räkningar. Sedan behöver du samla dem på ett ställe så att du inte glömmer bort något när det är dags att betala räkningarna. En enkel låda löser detta. Märk den gärna med ”räkningar att betala”.

Hur länge är man skyldig att spara kvitton?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Hur organiserar man papper?

5 tips – Så organiserar du papper
 1. Ha ett hem/en särskild plats för papper som är viktiga. ...
 2. Ta ur dem direkt ur kuvertet när du får dem och lägg dem på sin plats.
 3. Sortera in dem i kategorier, till exempel: försäkringar, hälsa och lån. ...
 4. Rensa bland papper minst en gång per år.
 5. Följ upp ordningen löpande.

Hur länge ska man spara kundfakturor?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.