:

Hur länge räcker ett uppehållstillstånd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge räcker ett uppehållstillstånd?
  2. Hur länge får man uppehållstillstånd i Sverige?

Hur länge räcker ett uppehållstillstånd?

länge gäller tillståndet Du kan få uppehållstillstånd för två år. I vissa fall får du uppehållstillstånd för kortare perioder, dock minst ett år. Du kan däremot aldrig få uppehållstillstånd längre än ditt pass är giltigt.

Hur länge får man uppehållstillstånd i Sverige?

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.