:

Vad ingår i en laglott?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ingår i en laglott?
  2. Vad innebär laglotten?
  3. Hur mycket kan man testamentera bort från sina barn?

Vad ingår i en laglott?

Laglotten är alltid hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till om det inte finns något testamente. Om en förälder har skrivit ett testamente kan en bröstarvinge alltid kräva att få sin laglott, oavsett vad som står i testamentet.

Vad innebär laglotten?

Den del av en bröstarvinges arvsrätt som denne alltid har rätt till. Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och består av hälften av arvslotten.

Hur mycket kan man testamentera bort från sina barn?

Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Ett barn, din partner eller kanske en förening. Det enda undantaget är att barn alltid har rätt till sin laglott. Det innebär att du aldrig kan testamentera bort den del av arvet som ditt barn enligt lag har rätt till.