:

Vad är en normal lön för en inköpare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en normal lön för en inköpare?
  2. Varför jobba som offentlig upphandlare?
  3. Vad tjänar en Projektinköpare?
  4. Vad tjänar en Bid Manager?
  5. Vad menas med bid?
  6. Vad tjänar en e commerce Manager?

Vad är en normal lön för en inköpare?

Ingångslönen som nyutexaminerad inköpare är ca 30 000 kr/mån. Medan en inköpsassistent tjänar lite mindre, runt knappa 24 000 kr/mån. Med erfarenhet når du successivt en lön mot 38 0 kr/mån.

Varför jobba som offentlig upphandlare?

Som offentlig upphandlare förväntas du hitta och ta initiativ till nya affärsmöjligheter både inom organisationen och på leverantörsmarknaden. Du ansvarar också för att organisationen följer de lagar och regler som finns inom området, till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU).

Vad tjänar en Projektinköpare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201636 900 kronor40 000 kronor
201738 800 kronor40 900 kronor
201839 600 kronor41 900 kronor
201940 600 kronor45 100 kronor

Vad tjänar en Bid Manager?

För att kunna bli en bra bid manager behöver du kunna lagen om offentlig upphandling (LOU) på dina fem fingrar, och vara duktigt på att skapa struktur och ordning i dina anbudsprojekt. Lönemässigt ligger en bid manager lön på mellan 40 000* och 50 000* kronor i månaden.

Vad menas med bid?

BID, Business Improvement District, är ett sätt att organisera och formalisera samverkan och partnerskap mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer.

Vad tjänar en e commerce Manager?

e-Commerce manager - Lön Har du personalansvar och ansvarar för en stor e-handel är medellönen cirka 65 000 kr/mån.