:

Vad är skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?
  2. Vilka försäkringar behövs som egen företagare?
  3. Vad är Försäkringskassans mål?
  4. Vad gör Försäkringskassan?

Vad är skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter det inkomstbortfall du får i samband med en sjukskrivning så att du får upp till 90 procent av din inkomst.

Vilka försäkringar behövs som egen företagare?

Försäkra dig själv
  • Arbetslöshetsförsäkring. ...
  • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande som kompenserar för utebliven tjänstepension. ...
  • Olycksfallsförsäkring.
  • Sjukavbrottsförsäkring. ...
  • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.

Vad är Försäkringskassans mål?

Försäkringskassans uppdrag Försäkringskassan uppdrag från regeringen inom sjukförsäkringen är att ge rätt ersättning till rätt person genom en rättssäker och effektiv handläggning. Försäkringskassan ska även samverka med hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer.

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringskassans uppdrag Försäkringskassan uppdrag från regeringen inom sjukförsäkringen är att ge rätt ersättning till rätt person genom en rättssäker och effektiv handläggning. Försäkringskassan ska även samverka med hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer.