:

Vad är vilande sjukersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är vilande sjukersättning?
 2. Vad krävs för att man ska få sjukersättning?
 3. Vad baseras sjukersättning på?
 4. Kan man pausa sjukpenning?
 5. Hur vet Försäkringskassan att jag studerar?
 6. Kan man bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan?
 7. Vad gäller vid indragen sjukpenning?
 8. Får ej sjukpenning?
 9. Kan man få sjukpenning om man studerar?
 10. Kan man få bostadsbidrag när man studerar?
 11. Kan man bli återbetalningsskyldig bostadstillägg?

Vad är vilande sjukersättning?

Om du har sjukersättning Om du har haft sjukersättning i minst ett år och vill prova på att arbeta kan du ansöka om vilande sjukersättning. Du kan ha vilande sjukersättning i högst två år. Det innebär att du har kvar rätten till sjukersättning om du skulle bli sjuk igen.

Vad krävs för att man ska få sjukersättning?

Om du har fyllt 30 år
 1. inte kan arbeta nu och i framtiden i något arbete på hela arbetsmarknaden. Det gäller även till exempel anpassade arbeten med lönebidrag.
 2. har hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels nedsatt arbetsförmåga.
 3. är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Vad baseras sjukersättning på?

Sjukersättning kan ges till dig mellan 19-64 år och varierar beroende på din tidigare inkomst. Ersättningen består av 64,7 procent av din genomsnittliga lön under de senaste tre åren. Du kan som mest få 18 399 kr i ersättning. Även du som inte har jobbat kan få ersättning, storleken beror då på din ålder.

Kan man pausa sjukpenning?

Om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn kan du pausa din föräldrapenning och få sjukpenning i stället. du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Hur vet Försäkringskassan att jag studerar?

Sjukanmäl dig till oss som vanligt för att få sjukpenning. Ring till oss på 0771-524 524 om du ska börja studera och vill veta hur ditt skydd ser ut eller om du blir sjuk så hjälper vi dig.

Kan man bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan?

Om du har fått för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka. Det gäller oavsett om det är vi eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen. När vi upptäcker en felaktig utbetalning, eller när du själv anmäler det, så utreder vi om du ska betala tillbaka.

Vad gäller vid indragen sjukpenning?

När din sjukpenning dras in eller avslutas måste du antingen återgå i arbete eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen senast dagen efter att sjukpenningen upphört, för att behålla din SGI. Observera att detta även gäller om du ansöker särskild AGS-KL förmån!

Får ej sjukpenning?

Personer som nekas fortsatt sjukpenning har, enligt Försäkringskassans bedömning, en arbetsförmåga. Intentionerna bakom rehabiliteringskedjan är att de som kan ska återgå till sitt arbete och de som inte klarar det ska hjälp att ställa om och byta arbete.

Kan man få sjukpenning om man studerar?

Om du hade en arbetsinkomst innan du började studera kan du ha rätt att få sjukpenning från oss om du är för sjuk för att fortsätta studierna. Du får då lite mindre än 80 procent av den inkomst du hade innan du började studera. Sjukanmäl dig till oss som vanligt för att få sjukpenning.

Kan man få bostadsbidrag när man studerar?

Du som är under 29 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag. Det gäller oavsett om du arbetar eller studerar. Du kan få bostadsbidrag även om du hyr i andra hand eller äger din bostad. Hur stort bidrag du kan få beror på dina inkomster och kostnader.

Kan man bli återbetalningsskyldig bostadstillägg?

Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du kan också gå miste om ett högre bostadstillägg om du inte anmäler till exempel höjd hyra eller lägre inkomster eller tillgångar.