:

Hur anmäler man en hemsida?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man en hemsida?
 2. Vad kan Konsumentverket hjälpa mig med?
 3. När kan man anmäla till ARN?
 4. Hur anmäler man ett företag till Konsumentverket?
 5. Hur blockerar man spam mail Telia?
 6. Hur blir man av med spam?
 7. Vart och till vem ska man vända sig till om man behöver hjälp med konsumentfrågor?
 8. Kan man polisanmäla företag?
 9. Vilken myndighet kan du vända dig till om du tycker att du har blivit felbehandlad vid köp av en vara eller en tjänst?

Hur anmäler man en hemsida?

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Vad kan Konsumentverket hjälpa mig med?

Vi arbetar med:
 • tillsyn mot företag.
 • överenskommelser med näringslivet.
 • varors och tjänsters säkerhet.
 • oberoende vägledning till konsumenter.
 • privatekonomiska frågor.
 • att ge stöd till konsumentverksamhet i kommunerna.
 • att ta fram och sprida kunskap om miljömässigt hållbar konsumtion.

När kan man anmäla till ARN?

Om du är i en tvist med ett företag kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Nämnden fungerar ungefär som en domstol. ARN är en myndighet. Nämnden ska på ett opartiskt sätt lösa tvister mellan konsumenter och företagare.

Hur anmäler man ett företag till Konsumentverket?

Checklista för anmälan via post:
 1. Ange företagsnamn.
 2. Ange om din anmälan gäller någon viss vara eller tjänst.
 3. Beskriv tydligt varför du vill göra en anmälan mot företaget.
 4. Ange datum och tidpunkt för det inträffade.
 5. Ange var du kom i kontakt med det du vill anmäla, till exempel butik eller webbplats.

Hur blockerar man spam mail Telia?

Logga in på Telia Webmail. Klicka på Inställningar i den övre menyn och därefter på E-post i den vänstra spalten. Under Filter kan du lägga till olika filtreringar för att få bort oönskad e-post.

Hur blir man av med spam?

Gör så här i stället: Släng misstänkta mejl direkt utan att först öppna dem. Blockera avsändaren genom att ange i ditt e-postprogram att framtida mejl från den avsändaren ska gå direkt i skräppostmappen. Du kan också rapportera spam till din e-postoperatör.

Vart och till vem ska man vända sig till om man behöver hjälp med konsumentfrågor?

Hallå konsument - nationell konsumentupplysning som hjälper dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och hållbar konsumtion. ... Konsumentvägledare i din kommun - konsumentköp och konsumenttjänster som reklamationer och vad som kan vara ett fel i en vara eller tjänst.

Kan man polisanmäla företag?

Till oss kan konsumenter anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen. Din anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i just ditt ärende. Den kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Vilken myndighet kan du vända dig till om du tycker att du har blivit felbehandlad vid köp av en vara eller en tjänst?

Konsumentverket. Vilka myndigheter kan du vända dig till om du tycker att du har blivit felbehandlad vid köp av en vara eller en tjänst. Planera med en budget, ät mindre ute och ha ett sparkonto som du inte får ta ut ifrån bara sätta in på. Ge tre råd till dig själv för att inte hamna i skuldfällan.