:

Vad är skillnaden mellan nettolön och bruttolön?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden mellan nettolön och bruttolön?
  2. Vad kostar min nettolön?
  3. Hur räknar man ut nettoinkomsten?
  4. Vad är lönen före skatt?
  5. Vad heter lönen efter skatt?

Vad är skillnaden mellan nettolön och bruttolön?

Nettolön är den lön som den anställde får efter skatteavdrag medan bruttolön är lönen före skatteavdrag. Nettolönen är alltså den lön den anställde får utbetalt till sitt konto och kan även hittas i lönebeskedet. I lönebesked framgår även avdrag, skatter, förmåner och bruttolön.

Vad kostar min nettolön?

Lön efter skatt är den lön du får in på ditt konto varje månad efter att din arbetsgivare har dragit alla skatter och avgifter från din bruttolön och betalat in dom till Skatteverket. Denna summa kallas även för nettolön.

Hur räknar man ut nettoinkomsten?

Nettoinkomst är din lön efter det att skatt och andra löneavdrag har gjorts. Nettoinkomsten är hushållets totala inkomster efter skatt plus andra bidrag, exempelvis barnbidrag och sjukförsäkring.

Vad är lönen före skatt?

Bruttolön är din lön innan någon skatt har dragits av. Nettolön är det som blir kvar efter att skatter och avgifter har dragits. De pengar du får tillgång till när lönen kommer in på kontot i slutet av månaden är alltså din nettolön.

Vad heter lönen efter skatt?

Till att börja med behöver vi veta din bruttolön, som är lönen före avdrag av skatt, för att lönekalkylatorn ska kunna beräkna din nettolön, som är lönen efter skatteavdrag – alltså den lön du får in på kontot.