:

Får man parkera efter gatan?

Innehållsförteckning:

  1. Får man parkera efter gatan?
  2. Får man parkera efter vägen?
  3. Får jag köra igenom en lastplats?

Får man parkera efter gatan?

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t. ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Får man parkera efter vägen?

Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg. korsning med järnväg eller spårväg. ... Du får inte stanna eller parkera (med något hjul) i ett cykelfält på en gångbana på en cykelbana.

Får jag köra igenom en lastplats?

På en lastplats får du endast stanna ditt fordon för att lasta i och ur gods. Du får alltså inte parkera och gå in och handla eller uträtta ett kortare ärende och heller inte stanna för på- och avstigning.