:

När får jag min lön timanställd?

Innehållsförteckning:

  1. När får jag min lön timanställd?
  2. Vad betyder månads lön?
  3. Hur många timmar är heltid per månad Handels?

När får jag min lön timanställd?

När man hoppar in och arbetar på timmar efter behov, så är man timavlönad. I vardagligt tal brukar man prata om timanställning. Det som kallas timanställning är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att du får betalt per timme.

Vad betyder månads lön?

Search: Om man betalar ut månadslön till sina anställda betyder det att de får sin lön en gång i månaden, i Sverige oftast den 25:e. Detta är med andra ord ersättning för det arbete som har gjorts under den föregående månaden eller den innevarande.

Hur många timmar är heltid per månad Handels?

För att göra det enkelt brukar man räkna med att en månad har 160 arbetstimmar, förutsatt att arbetsveckan är 40 timmar.