:

Hur bokföra fraktkostnader?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra fraktkostnader?
  2. Är frakt momspliktig?
  3. Är frakt en kostnad?
  4. Vad är det för moms på frakt?
  5. Hur bokföra transport?

Hur bokföra fraktkostnader?

Fraktkostnader vid inköp skall bokföras på samma kostnad som själva inköpet gäller. Fraktkostnaden anses vara en del av varuinköpet. Kontona i 3-klassen för frakt gäller om du fakturerar frakt när du säljer varor.

Är frakt momspliktig?

Porto är momsbefriat (för den som har hand om samhällsomfattande posttjänster), men själva fraktavgiften till slutkund måste du lägga moms på, och momsen på frakten styrs av vilken vara du skickar - har varan 6% moms får frakten 6% moms, säljs varan med 25% moms får frakten 25% moms.

Är frakt en kostnad?

Som importör känner du kanske redan till att den totala kostnaden för en produkt innehåller tre kostnader: kostnaden för produkten (som du betalar till din leverantör), kostnader för transport (som du betalar till en speditör) och kostnaden för tull och ibland moms på dina varor (som du betalar till dina lokala ...

Vad är det för moms på frakt?

Momsen på frakten ska vara samma som momsen på det du säljer. Har du sålt något med 12% moms så är momsen på frakten 12%, har du sålt med 25% moms har frakten 25% moms också. Försäljning 6% moms 216,66 och försäljnin 25% moms 180,92.

Hur bokföra transport?

Kostnader för frakt, transport och försäkring som uppstår hos en säljare vid leverans av varor till en köpare klassificeras normalt som frakter och transporter i kontogrupp 57, i kostnadsslaget övriga externa kostnader.