:

Hur räknar man intäkt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man intäkt?
  2. När bokförs en inkomst?
  3. Vad menas med vinstdrivande?

Hur räknar man intäkt?

Låt säga att ett bolag har en försäljning på 900 000 kronor inom en 12-månadersperiod. De har under samma period utgifter för material och liknande till en kostnad av 100 000 kronor. Företagets resultat för året blir således 9 0 kronor.

När bokförs en inkomst?

Intäkter är värdet av prestationer under en period Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst. Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats.

Vad menas med vinstdrivande?

som drivs med syfte att skapa vinst.