:

Vad är Yrkesförsäkring?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Yrkesförsäkring?
  2. Vem behöver patientförsäkring?
  3. Vad kostar patientförsäkring?
  4. Vad är en premie?
  5. Vad innebär en gruppförsäkring?
  6. Vad betyder Månadspremie?
  7. Vad är en premie aktier?

Vad är Yrkesförsäkring?

Yrkesförsäkringen är särskilt anpassad för din yrkesgrupp. Försäkringen finns i tre olika kategorier beroende på om du är läkarstudent, AT-läkare, anställd legitimerad läkare eller företagare.

Vem behöver patientförsäkring?

Enligt patientskadelagen (1996:799) är alla vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring. ... Vårdgivaren ska informera patienten om vart hen ska vända sig vid en misstänkt vårdskada. Patientskadelagen reglerar vilka typer av skador som ger rätt till ersättning.

Vad kostar patientförsäkring?

Om du inte har någon patientförsäkring riskerar du att behöva betala en patientförsäkringsavgift till PFF. Avgiften tas ut för varje dag som du saknat en patientförsäkring för din verksamhet. För år 2021 är avgiften 19,56 kronor per dag.

Vad är en premie?

Premie är den avgift som försäkringsbolaget tar ut för att försäkra ett objekt under en viss tid, det vill säga försäkringsperioden. Priset för försäkringen är alltså den totala premie du får betala, inklusive alla delpremier (till exempel trafikförsäkringspremie samt delkaskopremie i en halvförsäkring för fordon).

Vad innebär en gruppförsäkring?

Gruppförsäkringar är försäkringar där till exempel en arbetsgivare, fackförbund eller en idrottsklubb har kommit överens med ett försäkringsbolag att villkoren ska gälla för en hel grupp. ... En gruppförsäkring innebär vanligtvis att en arbetsgivare eller fackförbund tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag.

Vad betyder Månadspremie?

premien är känd men inte nivån på pensionen), med en månads eftersläpning. I det här exemplet är fakturaperioden 2019-02, men månadspremien avser perioden 1901. Premien är baserad på bruttolönen som företaget har rapporterat in för perioden 1901 och inkluderar ålderspension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring.

Vad är en premie aktier?

När man talar om en substanspremie i investmentbolag syftar man på den negativa differensen mellan bolagets substansvärde och aktiekurs. Om en premie existerar på detta värde innebär det att investmentbolagets aktie har ett högre pris än värdet på dess innehav. Det är därmed raka motsatsen till en substansrabatt.