:

Vad innebär ett brutet räkenskapsår?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär ett brutet räkenskapsår?

Vad innebär ett brutet räkenskapsår?

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning. ... När företaget slutar med sin verksamhet får räkenskapsåret förkortas men inte förlängas. De räkenskapsår som inte följer kalenderåret, alltså den 1 januari till den 31 december, kallas brutna räkenskapsår.