:

Vad betyder mm i en text?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder mm i en text?
  2. Hur förkortas så kallad?
  3. Vad innebör mm?
  4. Var mm?
  5. Vad är ett klavertramp?
  6. Hur skriva förkortningar på svenska?

Vad betyder mm i en text?

Punkter i en förkortning, visar att ett eller flera ord har blivit avbrutna. Med mera förkortas alltså m.m. med punkter. ... Står bokstäverna mm ihop utan mellanslag eller punkter betyder de som sagt mm millimeter.

Hur förkortas så kallad?

Hur förkortas så kallad? S.k. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av orden efter de första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att orden är avbrutna.

Vad innebör mm?

Millimeter[redigera | redigera wikitext] En millimeter är 10−3 meter, alltså en tusendels meter. Det förkortas "mm". Millimeter kommer SI-prefixet milli. Längdenheten, eller delar därav, används normalt som standardmått vid konstruktion och tillverkning.

Var mm?

Millimetern är en enhet för längd i det metriska systemet, likvärdig med en tusendel av en meter (SI basenhet för längd).

Vad är ett klavertramp?

Hittade följande förklaring(ar) till vad klavertramp betyder: fadäs, groda, tabbe.

Hur skriva förkortningar på svenska?

Förkortningar skrivs antingen med eller utan punkter, men ibland kan båda vara korrekta. Om du väljer att skriva utan punkter ska du istället använda ett mellanslag för att undvika missförstånd. Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m.