:

Vilket datum får man studiestöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket datum får man studiestöd?
 2. Får man fullt studiebidrag i juni?
 3. När kan du inte få studiemedel?
 4. Har föräldrarna rätt att ta mitt studiebidrag?
 5. Varför får man flerbarnstillägg?
 6. När får man inte barnbidrag längre?
 7. Hur mycket pengar får man i studiebidrag i juni?
 8. Vilket datum får man barnbidrag?
 9. Får inte studiemedel?
 10. Varför har jag inte fått mitt studiebidrag?
 11. Hur länge får man CSN på Komvux?
 12. Hur mycket CSN får man för 10 veckor?

Vilket datum får man studiestöd?

Den första utbetalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Vi betalar sedan ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen innan.

Får man fullt studiebidrag i juni?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Utbetalningen i juni är som en extra utbetalning. Om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår, eller om du skulle skolka, är det inte säkert att du får utbetalningen i juni.

När kan du inte få studiemedel?

Om du har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN. I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till frånvaron och skolan kan då välja att inte rapportera till CSN. Det kan till exempel handla om sjukdom, mobbning eller andra personliga skäl.

Har föräldrarna rätt att ta mitt studiebidrag?

Eftersom er son har börjat gymnasiet och därmed studerar har han rätt till studiebidrag från CSN, detta ska utbetalas direkt till honom. Underhållsbidraget ska också betalas ut direkt till honom, detta kan ni upprätta ett avtal om. Avtalet hittar du HÄR. Pappan har alltså inte rätt att ta dessa pengar från er son.

Varför får man flerbarnstillägg?

Flerbarnstillägget gör att barnbidraget per barn ökar med antalet barn i en familj, och det ska därigenom ytterligare bidra till ekonomisk utjämning mellan barnfamiljer med få respektive många barn.

När får man inte barnbidrag längre?

När ditt barn fyller 16 år får du inte längre barnbidrag för hen. Det blir också ett sommaruppehåll för flerbarnstillägget om ditt barn fyller år under januari–juni.

Hur mycket pengar får man i studiebidrag i juni?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni.

Vilket datum får man barnbidrag?

Barnbidraget kommer samma datum varje månad men med undantag om datumen infaller på en helgdag. Normalt betalas det ut den 20:e varje månad. I tabellen här nedanför kan utläsa när barnbidraget utbetalas varje månad under 2021. Mer om barnbidrag 20 kan du läsa på Försäkringskassan.se.

Får inte studiemedel?

Om du inte har klarat tillräckligt många poäng eller kurser, så behöver du läsa in det som saknas för att kunna studiemedel eller studiestartsstöd på nytt. I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl, till exempel om du har varit sjuk eller om dina studier påverkats av coronapandemin.

Varför har jag inte fått mitt studiebidrag?

Varför har jag inte fått mina pengar fastän jag lämnat in min studieförsäkran? Att du ännu inte har fått dina pengar kan bero på två saker: Skolan har inte rapporterat till CSN att du har börjat studera. Du har inte meddelat Swedbank till vilken bank och vilket konto du vill ha pengarna.

Hur länge får man CSN på Komvux?

När du studerar på heltid kan du som längst studiemedel i 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar. Det motsvarar cirka sex års studier på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier.

Hur mycket CSN får man för 10 veckor?

Vi ger studiemedel för hela veckor
Studier påVarje vecka har skolan planerat studier på
100 %20 klocktimmar eller mer
75 %15–19 klocktimmar
50 %10–14 klocktimmar