:

Hur blir man en registrator?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man en registrator?
  2. Vad gör en Dokumentcontroller registrator?
  3. Hur blir man arkivarie?
  4. Vad gör Socialadministratör?

Hur blir man en registrator?

Många personer inom det här yrket har en akademisk utbildning, dvd minst en 3-årig utbildning från högskola/universitet. Det finns också exempel på att man jobbar som registrator med en annan eftergymnasial utbildning, ex. från en yrkeshögskola eller med endast gymnasiekompetens, som formell utbildning.

Vad gör en Dokumentcontroller registrator?

En dokumentcontroller/registrator anställs inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Huvuduppgiften är att upprätthålla de krav som ställs avseende insyn i den offentliga verksamheten.

Hur blir man arkivarie?

Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1–3 år. De flesta skolor kräver dock tidigare högskolestudier för att du ska vara behörig att söka. Arkiv- och informationsvetenskap kan du läsa både som program och som enskild kurs.

Vad gör Socialadministratör?

Socialadministratör är en utbildning för dig som vill arbeta med främst administrativa uppgifter inom socialt arbete. Utbildningen leder till en relativt ny yrkesroll på arbetsmarknaden där dina arbetsuppgifter bland annat kan består av dokumentation av utredningar och möten, telefonkontakter och resebokningar.